Aineiston toimitus

Kielenhuollettavat tekstit voi lähettää sähköpostin liitetiedostona mieluiten Word-tiedostona. Saamani tekstin tai tekstinäytteen perusteella teen aikataulu- ja hinta-arvion. Aikataulu ja hinta määräytyvät tekstin laajuuden ja arvioidun korjaustarpeen mukaan.

Kun tekemäni tarjous on hyväksytty, aloitan työt.

Teen korjausehdotukset Word-tiedostoon Jäljitä muutokset –toiminnolla, jolloin ne erottuvat selkeästi ja kirjoittajan on helppo joko hyväksyä tai hylätä ne.

Tarvittaessa teen korjausehdotukset myös PDF-tiedostoon.

Korjatun tiedoston palautan sähköpostitse sovitun aikataulun mukaisesti.

Kaikki aineistot käsitellään luottamuksellisesti!