Kielentarkistus tai kielenhuolto

Toimituksellinen kielenhuolto

Joskus tekstiä on muokattava enemmänkin, jotta se olisi ymmärrettävää ja kohderyhmälle sopivaa. Tekstiin voi olla tarvetta tehdä sisällöllisiä muutoksia tai täydennyksiä tai on karsittava liian rönsyileviä tekstejä. Joskus voi olla syytä kirjoittaa osa tekstistä kokonaan uudestaan. Esimerkiksi toisesta kielestä käännetyt tekstit voivat olla hankalia lauserakenteiltaan ja sanastoltaan, ja ne pitää muokata sujuvammiksi. Usean eri kirjoittajan teksteistä koostetut artikkelikokoelmat ja muut vastaavat voivat kaivata yhdenmukaistamista. Myös lähdeluettelot on syytä tarkistaa.

Näihinkin ongelmiin saat apua Sana-apajasta.

Merkitsen epäselvät kohdat tiedostoon, jotta kirjoittaja voi vielä miettiä ja selventää tekstiään, ja teen itsekin parannusehdotuksia.

Varsinaisten kielenkorjausten lisäksi kommentoin tekemiäni korjauksia, jolloin kirjoittaja saa vinkkejä tuleviin kirjoitustöihinsä (esimerkiksi toistuvat kielioppivirheet, tyyliseikat tms.).

Oikoluku

Joskus tekstille riittää pintapuolisempi tarkastelu, jossa korjataan kaikki kielivirheet, mutta ei puututa syvällisemmin tekstin rakenteisiin tai tyyliin. Usein esimerkiksi opinnäytetöissä tämäkin auttaa ja voi parantaa arvosanaa.